Bereikbaar:

9:00uur tot 12:00 uur (ma-vr)

Mentorschap

Soms kunnen mensen niet goed voor zichzelf opkomen. Bijvoorbeeld omdat ze ziek zijn of een beperking hebben. Ze vinden het lastig om informatie goed te begrijpen en om beslissingen te nemen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met dementie, hersenletsel, een verstandelijke of psychische beperking. Voor hen is het moeilijk om de juiste keuzes te maken als het gaat om hun eigen verzorging, verpleging, begeleiding of behandeling. Dan kan er een mentor benoemd worden die deze beslissingen overneemt. De mentor neemt deze beslissingen wel zoveel mogelijk samen met de persoon om wie het gaat.

Wat is mentorschap?

Mentorschap is een wettelijke maatregel en wordt aangevraagd bij de rechter. Deze maatregel is bedoeld om jou of je naaste te beschermen op het persoonlijke vlak. Je moet daarbij vooral denken aan beslissingen die moeten worden genomen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding.

Een mentor neemt beslissingen hierover zoveel mogelijk in overleg met de persoon om wie het gaat. In principe kan iedereen mentor worden. Bijvoorbeeld een familielid. Maar soms is er geen familie of kan/wil familie geen mentor zijn. Dan kun je voor professioneel mentorschap bij Hemenborg terecht.

De mentor is geen hulpverlener, maar een regisseur van de zorg voor de persoon om wie het gaat, die pas in deze rol in actie komt wanneer dat nodig is. 

De mentor stelt bijvoorbeeld het zorgplan vast, maar de uitvoering van de zorg behoort niet tot de taken van de mentor. 

Tijdens het mentorschap is de persoon om wie het gaat handelingsonbevoegd ten aanzien van zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, aldus de wet. De mentor bewaakt de niet-vermogensrechtelijke belangen van de persoon om wie het gaat. Als de persoon om wie het gaat niet in staat is om zijn geldzaken te bewaken, dan kan (ook) een beschermingsbewindvoerder worden benoemd. 

Om er zeker van te zijn dat de belangen van de persoon om wie het gaat, goed bewaakt worden, brengt de mentor periodiek verslag uit aan de persoon om wie het gaat en aan de rechtbank. 

Kosten

Volgens de wet kan de mentor aanspraak maken op een beloning. Hoe hoog deze beloning mag zijn, heeft de overheid vastgelegd. Als de persoon om wie het gaat een laag inkomen heeft, dan kan geprobeerd worden om een vergoeding van de gemeente te krijgen voor de kosten. 

2024 Mentorschap Tarieven inclusief BTW
Start 751,41
Maandtarief (1 persoon) 133,10
Maandtarief met psychische problemen (t/m 23 jaar) (1 persoon) 172,12
Verhuizing 469,48

 

Meer weten?

Wil je meer weten over mentorschap en hoe wij jou kunnen helpen? Neem dan contact met ons op. Je kunt ons bellen op werkdagen van 9.00  tot 12.00 uur op 0599 – 61 14 80. Of stuur een e-mail naar info@hemenborg.nl.