Bereikbaar:

9:00uur tot 12:00 uur (ma-vr)

Curatele

Curatele is een maatregel die verder gaat dan bewindvoering en mentorschap. Soms is iemand zo in de war dat hij helemaal niet meer voor zichzelf kan zorgen. Hij weet niet meer wat hij doet of wat de gevolgen daarvan zijn. Of hij brengt zichzelf of anderen in gevaar. Dan kan iemand ‘onder curatele gesteld’ worden.

Wat is curatele?

Curatele is een wettelijke maatregel en wordt aangevraagd bij de rechter. Curatele gaat verder dan bewindvoering of mentorschap. Iemand kan onder curatele gesteld worden als hij niet meer goed met zijn geld kan omgaan en ook geen beslissingen op persoonlijk vlak kan nemen. Je kunt daarbij denken aan:

  • Mensen met een psychiatrische aandoening.
  • Mensen die zo erg drank- of drugsverslaafd zijn dat ze een gevaar zijn voor zichzelf en voor anderen.

Wanneer je onder curatele wordt gesteld, word je handelingsonbekwaam. Dat betekent dat je zelf geen rechtshandelingen meer mag doen. Zo mag je bijvoorbeeld niet meer zonder toestemming van de curator:

  • Een huis kopen of verkopen.
  • Over je verpleging, behandeling of verzorging beslissen

Bij Hemenborg werken professionele medewerkers die curator kunnen worden van jou of iemand in jouw omgeving.