Bereikbaar:

9:00uur tot 12:00 uur (ma-vr)

Bewindvoering

Maak jij je zorgen omdat iemand in jouw familie of omgeving:

  • ziek is?
  • een verstandelijke beperking heeft?
  • psychische problemen heeft?

En daardoor zelf niet (meer) goed met zijn of haar geld kan omgaan?

Of heb jij zelf veel stress en zorgen? Bijvoorbeeld omdat je je baan kwijt bent of gaat scheiden?

Ben jij daardoor het overzicht op je geldzaken kwijt? Krijg je steeds meer schulden en weet je niet hoe je dat op moet lossen?

Dan kan het nodig zijn om bewindvoering aan te vragen.

Wat is bewindvoering?

Bewindvoering is een wettelijke maatregel, bedoeld om je te beschermen als je het overzicht op je geldzaken kwijt bent. Bij bewindvoering wijst de rechter iemand aan die (tijdelijk) voor jouw geld en goederen gaat zorgen. In principe kan iedereen als bewindvoerder worden aangewezen. Dit kan bijvoorbeeld een familielid zijn, maar ook een professionele bewindvoerder. Bij Hemenborg werken professionele bewindvoerders die jou kunnen helpen. Zij zorgen ervoor dat er geen misbruik van jouw situatie gemaakt wordt.

Voor wie is bewindvoering?

Bewindvoering is bedoeld voor mensen die (tijdelijk) niet zelf hun geldzaken kunnen regelen omdat ze een lichamelijke of psychische beperking hebben. Denk hierbij aan mensen met een alcohol- of drugsverslaving, dementerende ouderen, mensen met een verstandelijke beperking of psychische problemen.

Maar bewindvoering beschermt ook mensen die hun geld verkwisten of die problematische schulden hebben.

Hoe werkt het?

Bewindvoering aanvragen

Wanneer jij je bij Hemenborg aanmeldt, komt een van onze medewerkers bij jou thuis op bezoek. We leggen je dan precies uit wat bewindvoering betekent en wat er de komende tijd gaat gebeuren. Samen met jou maken we een plan van aanpak. Daarin staan afspraken voor de komende tijd. Wat doen wij voor jou, wat doe je zelf? Wat willen we bereiken? Dit plan van aanpak sturen we samen met het aanmeldformulier voor bewindvoering mee naar de rechtbank. De rechter kan dan een besluit nemen over de bewindvoering en een bewindvoerder aanwijzen.

En dan?

Zodra de rechtbank Hemenborg als bewindvoerder heeft aangewezen kunnen we van start. Dat betekent onder andere het volgende:

Wat gebeurt er met mijn schulden?

  • Wij openen voor jou een bankrekening zodat wij jouw geldzaken over kunnen nemen.
  • We gaan een overzicht maken van jouw inkomsten, uitgaven en spullen.
  • We nemen jouw betalingen over.
  • We kijken of je recht hebt op meer inkomsten/ondersteunende maatregelen (bijvoorbeeld zorgtoeslag, huurtoeslag enzovoort).
  • Wij doen jouw belastingaangifte.
  • Elk jaar laten wij jou een overzicht zien van wat we hebben gedaan. Het gaat tenslotte om jouw geld. Wanneer jij het daarmee eens bent, teken je het overzicht voor akkoord. Dit sturen we daarna naar de rechtbank. Die controleert namelijk wat wij als bewindvoerder voor jou doen.

Wanneer je start met bewindvoering gaan we er eerst voor zorgen dat er weer goed overzicht in je geldzaken komt. Met bewindvoering zijn je schuldproblemen dus niet in een keer opgelost. Eerst moeten je inkomsten en uitgaven weer goed in balans zijn. Als jouw situatie weer stabiel is dan gaan we samen kijken naar een oplossing voor je schulden.

Kosten

De kosten voor bewindvoering moet je zelf betalen. Als je daar niet genoeg geld voor hebt dan kunnen wij namens jou bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente. Hieronder vind je een overzicht van de kosten. Deze bedragen zijn standaardbedragen die vastgesteld zijn door de rechter. Er zijn aanpassingen/combinaties mogelijk. Dit hangt af van jouw situatie. Voor meer informatie over de kosten kun je contact met ons opnemen.

2020 Bewindvoering (1 persoon) Tarieven inclusief BTW
Start 657,03
Maandtarief 116,26
Maandtarief en problematische schulden 150,44
Verhuizing/verkoop/ontruiming 410,19
Eindrekening en verantwoording 246,84
2020 Bewindvoering (2 personen) Tarieven inclusief BTW
Start 787,71
Maandtarief 2x standaard 139,55
Maandtarief standaard en schulden 160,02
Maandtarief 2x schulden 180,49
Verhuizing/verkoop/ontruiming 410,19
Eindrekening en verantwoording 296,45