Bereikbaar:

9:00uur tot 12:00 uur (ma-vr)

19 februari 2019

Hemenborg en SUN Groningen en Drenthe sluiten convenant

SUN Groningen en Drenthe verleent financiële hulp aan mensen die in dringende financiële nood verkeren. Het werkgebied van SUN omvat de gemeenten in de provincie Groningen en Drenthe die aan SUN deelnemen. In die gemeenten kunnen medewerkers van instellingen, waaronder Hemenborg,  waarmee SUN afspraken heeft gemaakt aanvragen indienen. SUN helpt alleen als er geen of onvoldoende gebruik gemaakt kan worden van wettelijke regelingen of andere voorzieningen. Het geld voor de verstrekkingen komt van fondsen en donaties.

In de praktijk deed Hemenborg al een tijdje een beroep op SUN in voorkomende gevallen. We zijn er blij mee dat we nu ook formeel convenantpartner van SUN zijn geworden!

Wil je meer weten over SUN? Kijk dan op de website sungroningendrenthe.nl

Deel: