Bereikbaar:

9:00uur tot 12:00 uur (ma-vr)

De informatie op deze site komt uit betrouwbare bronnen. Toch kunnen wij niet 100% instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. Hemenborg BV kan op ieder moment en zonder aankondiging vooraf informatie aanpassen.

Je kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website en we kunnen niet garanderen dat de website foutloos en zonder onderbrekingen functioneert. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site. We aanvaarden ook geen aansprakelijkheid voor sites van anderen waarnaar wij verwijzen en die naar ons verwijzen.

De informatie op deze site is alleen bedoeld voor eigen gebruik en niet om over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden. Op deze website zijn alle auteursrechten van toepassing, ook die uit artikel 15 van de Auteurswet.